امام مهدی (عج): من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم
۱۳۹۵/۵/۱۹ تعداد بازدید: ۲۵۴۳
print

دکتر علی دلاور در سال 1320 در خرم آباد متولد و ...

دکتر علی دلاور

دکتر علی دلاور در سال 1320 در خرم آباد متولد و در سال 1358 مدرک دکتری خود را در دانشگاه ایالتی فلوریدا در رشته روش‌های تحقیق و آمار اخذ نمودند. در ضمن، ایشان دارای مرتبه علمی استادی می‌باشند که تاکنون تعداد 137 عنوان مقاله در سمینارهای علمی داخلی و خارجی ارائه و تعداد 19 عنوان کتاب نیز ترجمه و تألیف نموده‌اند.
در حال حاضر آقای دکتر علی دلاور عضو هیأت علمی گروه روان‌شناسی تربیتی، سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبایی بوده و از سال 1370 به عنوان معاون پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی از سوی رئیس دانشکده وقت منصوب و مشغول فعالیت میباشند. لازم به ذکر است عده زیادی از متخصصان حوزه روانشناسی به دکتر علی دلاور لقب "پدر روش تحقیق در روانشناسی و روانسنجی ایران"را داده اند.

تالیفات

• دلاور، علی (1379) مقدمه‏ای بر تحلیل عاملی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
• دلاور، علی (1387) روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم ‏تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ اول.
• دلاور، علی (1387) روشهای آماری در علوم تربیتی و روانشناسی، انتشارات دانشگاه پیام‏نور، چاپ اول.
• دلاور، علی (مهر 1381) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات ارسباران، چاپ چهارم.
• دلاور، علی (1387) احتمالات و کاربرد روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات رشد، چاپ هشتم.
• دلاور، علی (1381) روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش، چاپ دوازده ویرایش سوم.
• دلاور، علی و زهراکار،کیانوش (1387) سنجش و اندازه گیری در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی انتشارات ارسباران، چاپ اول.
• دلاور، علی، حیدری تفرشی، غلامحسین (1384) روشهای تحقیق در علوم اجتماعی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ اول.

ترجمه ها

• دلاور، علی (1374) مقدمه‏ای بر نظریه‏های اندازه‏گیری (روانسنجی)، انتشارات سمت.
• دلاور، علی (1380) کاربرد آزمونهای آماری در پژوهشهای رفتاری، انتشارات ارسباران، چاپ اول.
• دلاور، علی (1381) روشهای آماری در علوم تربیتی و تربیت بدنی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم.
• دلاورر، علی (1381) راهنمای ارزشیابی و تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ارسباران، چاپ دوم.
• دلاور، علی، نقشبندی، سیامک (1388) تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات ارسباران، چاپ چهارم.
• دلاور، علی و همکاران (1382) کاربرد آمار در کامپیوتر به زبان ساده (SPSS) انتشارات دواوین.
• دلاور، علی (1384) روش‏شناسی آزمایشی، انتشارات رشد.
• دلاور، علی و همکاران (1384) روشهای تحقیق کمی و کیفی انتشارت سمت چاپ دوم.
• دلاور، علی و همکاران (1386) روان آزمایی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی چاپ اول.
 

نمونه ای از مقالات

مقاله های فارسی:
• دلاور، علی (زمستان 1364) شیوه تدوین گزارش تحقیق برای انتشار در مجلات علمی، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال اول، شماره 4.
• دلاور، علی (تابستان 1365) راهنمای ارزشیابی پژوهش، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال دوم، شماره 2.
• دلاور، علی (1365) راهنمای ارزشیابی گزارش تحقیق، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 6.
• دلاور، علی (1366) انواع تحقیق: آزمایش، مطالعه، زمینه‏یابی و بررسی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 10.
• دلاور، علی (1366) برنامه‏ریزی تحقیق در کلاس، پژوهش، شماره 2و3.
• دلاور، علی (1366) تحقیق کاربردی و بنیادی، پژوهش، شماره 5و4.
• دلاور، علی (1372) بهینه‏سازی آزمون سازگاری بلی برای جانبازان ورزشکار، نخستین کنگره بین‏المللی ورزش و تربیت بدنی.
• دلاور، علی (1372) نکاتی چند درباره ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاهها، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی.
• دلاور، علی (اردیبهشت 1372) اختلالات رفتاری نوجوانان در لرستان، خلاصه مقالات سمینار بررسی مسائل نوجوانان، اصفهان.
• دلاور، علی (1372) ارزشیابی عملکرد اعضاء هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی، شماره2.
• دلاور، علی (خرداد 1373) عوامل موثر در از خود بیگانگی جوانان و نوجوانان، خلاصه مقالات سمینار بررسی عوامل روانی، اجتماعی تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن.
• دلاور، علی (1373) ارزشیابی برنامه‏ای راهی به سوی توسعه، فرهنگ و توسعه.
• دلاور، علی (1374) مفاهیم و اصول ارزشیابی، همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی.
• دلاور، علی (1375) هنجاریابی آزمونD.70 برای دانش‏آموزان دوره متوسطه، مجله علوم تربیتی و روانشناسی.
• دلاور، علی (1375) تجزیه و تحلیل داده‏های ناشی از مقیاس لیکرت، مجله دانشنامه.
• دلاور، علی (1375) واحد آزمایش، مجله تحقیق در علوم انسانی.
• دلاور، علی (1376) تورم نمره و عوامل مرتبط با آن در ارزشیابی پیشبرد تحصیلی، نخستین سمینار آموزش عالی.
• دلاور، علی (1377) بررسی و ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معاونت پژوهشی.
• دلاور، علی (1377) رابطه بین پیشرفت تحصیلی و مدت تماشای تلویزیون، معاونت پژوهشی.
• دلاور، علی (1377) تجزیه و تحلیل ارزشیابی مربوط به هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
• دلاور، علی (1377) تاریخ نخستین چهار هزار سال آزمون روانی، دومین سمینار راهنمایی و مشاوره.
• دلاور، علی (1377) تاریخ نخستین 4 هزار سال آزمون روانی از چین باستان تا عصر کامپیوتر، مجموعه مقالات دومین سمینار راهنمایی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی.
• دلاور، علی (1378) مورد تحقیق، فصلنامه نیایش، شماره 3.
• دلاور، علی (تابستان 1378) روش تحقیق (اصول و فلسفه)، فصلنامه نیایش‏نامه.
• دلاور، علی (1378) مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق ،گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام‏نور (علوم پایه).
• دلاور، علی (1378) تازه‏های روشهای تحقیق، گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام‏نور (علوم‏انسانی).
• دلاور، علی (1378) تحقیق کیفی، گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام‏نور (علوم‏انسانی).
• دلاور، علی (پاییز 1378) روش تحقیق (روش‏شناسی)، فصلنامه نیایش.
• دلاور، علی (زمستان 1379) بررسی ابعاد روان شناختی صرع کودکان، فصلنامه دانش و پژوهش.
• دلاور، علی (تابستان 1379) مسئله و تدوین فرضیه، فصلنامه نیایش.
• دلاور، علی (1371) ساخت و هنجاریابی سیاهه خود پژوهشی شغلی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• دلاور، علی (پاییز و زمستان 1379) کیفیت زندگی والدین کودکان آزار دیده، اندیشه و رفتار.
• دلاور، علی (زمستان 1379) پژوهش زمینه‏یابی، فصلنامه نیایش.
• دلاور، علی (پاییز 1379) اندازه نمونه و روشهای نمونه‏گیری، فصلنامه نیایش.
• دلاور، علی (زمستان 1380) پژوهش تاریخی، فصلنامه نیایش.
• دلاور، علی (زمستان 1380) رویکردهای استفاده از روشهای علمی، فصلنامه نیایش.
• دلاور، علی (81 – 1380) سنجش نظر مدرسان، دانشجویان و فارغ‏التحصیلان دوره دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
• دلاور، علی (1381) هنجاریابی فیزیولوژیکی و روانشناختی کودکان ایرانی از بدو تولد تا دو سالگی، شورای علمی پژوهشهای ملی.
• دلاور، علی (1381) ارزشیابی کتابهای فارسی کلاس اول در کل کشور، سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی درسی.
• دلاور، علی (1382) مقایسه اثربخشی 3 بسته آموزشی کتابهای درسی اول دبستان و ...، سازمان پژوهش و برنامه‏ریزی درسی.

طرح های پژوهشی

• ساخت و هنجاریابی فرم نظر خواهی ...-پژوهشگر-ملی-87.
• ساخت و هنجاریابی آزمون احساس ...- پژوهشگر- ملی-87.
• ارزیابی میزان توانایی و کارآیی ...- پژوهشگر- ملی-86.
• تعیین عوامل موثر بر خودسوزی ... پژوهشگر-استانی-86.
• ساخت و هنجاریابی فرم نظر خواهی ... پژوهشگر-داخلی-سال87.
• ساخت و هنجاریابی آموزن نگرش نسبت به اعتیاد... پژوهشگر-ملی -87.
• رضایت واسترس شغلی کارکنان پست- پژوهشگر-ملی-87.
• هنجارهای فیزیولوژیکی و روان شناختی کودکان ایرانی از بدو تولد تا دو سالگی- پژوهشگر -1380.

نقد کتاب

• فراتحلیل - جهاد مشهد.
• مقدمه ای بر مدل سازی معادله ساختاری – سمت.
• تازه های مشاوره.
• مبانی پژوهش - صدا و سیما

سمت های اجرایی

• معاون پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
• سردبیر فصلنامه امنیت و نظم.
• سردبیر فصلنامه روانشناسی تربیتی.
• سردبیر فصلنامه اندازه گیری تربیتی.
• سردبیر فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم.
• سردبیر فصلنامه مدیریت آموزشی دانشگاه رودهن.
• عضو هیات تحریریه بیش از 20 مجله.
• عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم.
• عضو هیات ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده وزیر.
• عضو هیات ممیزه دانشگاه سمنان.
• عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان.
• عضو هیات ممیزه دانشگاه پیام نور.
• عضو هیات ممیزه دانشگاه عالی دفاع ملی.
• عضو هیات امنا دانشگاه آزاد استان لرستان.
• رئیس باشگاه پژوهشگران جوان.
• عضو شورای بورسهای داخل و خارج دانشگاه آزاد اسلامی.
• عضو کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی.
• عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی.

  • - گردآوری: تبیان لرستان
نظرات

 نام:
 *نظر:

مطالب مشابه

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان می باشد .استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است.